KULU og FNs verdensmål: 

KULU deltager i delegationen til FNs højniveaumøde  d. 11-18. juli 2018 i New York.

KULU 2030-måls arbejdsgruppe har derfor udarbejdet et kort grundlag og nogle anbefalinger.

KULU er repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Astrid Wiborg Jensen. 
Følg med i hendes løbende rapporteringer på KULUs facebook profil.


Det er KULUs opfattelse, at det kræver politisk lederskab, engagement, ansvar og ejerskab i hele verden, hvis vi skal komme i mål med SDG'erne. Vi ønsker derfor at gøre op med fortællingen om, at vi i DK er tæt på opfyldelse af SDG'erne, og vil i stedet motivere til handling – også i Danmark.

KULU har bidraget til den danske NGO skyggerapport over DK's indsats med SDG'erne, og forholder sig i forlængelse heraf kritisk overfor DK's indsats med implementering af SDG'erne.
Implementeringen er mangelfuld og utilstrækkelig på alle 17 mål. 
· De valgte data som regeringen hidtil har vurderet DK's indsats ud fra, viser blot størrelsen på henholdsvis beskæftigelsesbidrag af nye tiltag og lettelse af erhvervsøkonomiske byrder for erhvervslivet. De siger intet om, hvilke tiltag der helt præcist er tale om, og hvordan de bidrager til opfyldelsen af Verdensmålene. I den forbindelse vurderer KULU det som problematisk, at regeringen har udvalgt mål med fokus samt udgangspunkt i privatsektoren. Regeringens vurdering må derfor betragtes som utilstrækkelig og misvisende.

For KULU er det vigtigt, at der arbejdes med en holistisk tilgang til FN's verdensmål ud fra tesen om, at målene forudsætter hinanden. Desuden insisterer vi på, at kønsperspektivet skal integreres i alle 17 verdensmål. 

Vi er glade for, at kvinders reproduktive og seksuelle rettigheder har en høj prioritet for Danmark. Men vi savner, at Danmark også vægter kvinders mulighed og lige ret til politisk deltagelse og detagelse i beslutningstagning som forudsætning for at sikre ligestilling mellem kønnene. 

· Fx ønsker KULU - sammen med vore partnere MUSONET i Mali og FPDH i DR Congo - at der gives større prioritet til kvinders inddragelse og deltagelse i konfliktløsning og fredsbopbygning (mål 16: fred, retfærdighed og stærke institutioner og FNSRR 1325, mm.). Det gælder ligeledes ligestillings- og ligeværds maksineriet under #16. stærke institutioner.


Som fortaler for pigers og kvinders rettigheder globalt ser vi os i en rolle som vagthund i forbindelse med implementering af SDG'erne i dansk regi og deltager derfor også på det årlige HLPF i FN New York, hvor vores primære fokus naturligt er på integraftion af et kønsperspektv i implementeringen af alle 17 bæredygtige verdensmål.
Vi vil tage afsæt i den udarbejdede skyggerapport samt internationale anbefalinger. Ligeledes følger vi relevante debatter og oplæg, som vi løbende vil orientere om gennem eksempelvis Facebook og LinkedIn under HLPF.


KULU harto konkrete anbefalinger med til det internationale niveau:
  1. Regeringen bør arbejde for integration af ligestilling og menneskerettigheder for piger/kvinder og LGBT+ personer i alle 17 mål
     
  2. Regeringen bør opprioritere arbejdet for ligestilling og menneskerettigheder for piger/kvinder og LGBT+ personer i social og økonomisk udvikling. 


Af Astrid W. Jensen og Janice G. Førde (red. af hn)
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!