Pigers sikkerhed i det nordlige Mali er særligt truet

Fokus på sikker skolegang for piger i Mali og verden

Årets 16-dageskampagne 2016 fokuserer på en sikker skolegang for Malis piger. I september rykkede ’Giv en pige
ret’-programmet til Malis nord, hvor kvinder og piger er særligt udsatte oven på mange års konflikt. Hanne
Liveng fra KULUs Mali-arbejdsgruppe opsummerer her vores samarbejdspartners rapport fra området


Af Hanne Liveng, seniorkonsulent, KULU

Konflikten i det nordlige Mali har fået titusinder til at flygte mod syd i håb om at finde beskyttelse i områder, hvor FN
og den maliske hær har kontrollen. Men i Sahel har konflikten ingen klare grænser, og de såkaldt sikre områder er langt
fra sikre for de kvinder og børn, der udgør det store flertal af flygtningene. Som i alle væbnede konflikter er kvinder og
børn de mest udsatte som direkte eller indirekte ofre for krigshandlingerne, og selv om der formelt er sluttet fred,
fortsætter de voldelige overgreb. I 2014 kortlagde og rapporterede den maliske kvindeorganisation WiLDAF/ Mali
voldens mange ansigter i nord: voldtægter, pisk, tvangsægteskaber, bortførelser, overgreb mod piger og kvinder, som
tilstedeværelsen af FN tropper eller den nationale hær ikke har stoppet.

Særligt udsatte kvinder
WiLDAF, Women in Law and Development in Africa, er medlem af KULUs mangeårige maliske samarbejdspartner
MUSONET, og er en af de civilsamfundsorganisationer, der i årtier har arbejdet for at sikre kvinder og pigers
menneskerettigheder i det nordlige Mali. Men de flygtende kvinder fra nord har brug for en særlig indsats, for
konflikten har knust deres liv i landsbyerne, de har mistet alt og er dybt traumatiserede af de grusomme oplevelser, de
har haft. For disse kvinder og deres børn har WiLDAF startet et særligt hjælpeprogram, der skal dem give dem livslyst
og en tro på, at de en dag kan få en normal tilværelse.

I den nordlige provinshovedstad Gao har WiLDAF oprettet et modtagelsescenter for de voldsramte kvinder. Der er
indrettet en mobil retsklinik, der når de fjerneste områder. Her giver frivillige fra WiLDAF psykosocial og medicinsk
førstehjælp, og man lytter til kvindernes beretninger og registrerer deres udsagn. Hvis en kvinde ønsker at retsforfølge
sin voldsmand, udarbejder WiLDAF et anklageskrift og forbereder en retssag, der gennemføres af WiLDAFs advokater.
Særligt grove tilfælde af vold henvises til højere retsinstanser. I 2014 blev således 80 tilfælde af seksuel vold henvist til
behandling ved en domstol i Bamako. Anklagen lød på forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Skrøbelig fred
Konflikten i det nordlige Mali er i dag forsvundet fra mediernes overskrifter. Men freden er fortsat skrøbelig, og
tilværelsen er så usikker for befolkningen, at mange fortsætter flugten til Bamako. WiLDAF/ Mali understreger, at kun
en samlet indsats fra de involverede parter kan sikre freden. Den maliske stat skal være juridisk og administrativt til
stede og sikre respekt for kvinder og menneskerettigheder. Det maliske civilsamfund skal støtte rettighederne og
erkende og bekæmpe den kønsbaserede vold.

Det internationale samfund har en særlig opgave i at inddrage kønsaspektet i den humanitære hjælp, og nye
udviklingsinitiativer skal målrettes de mest udsatte grupper, handicappede, børnesoldater, osv. Og det er helt
nødvendigt, at kvinder og kvinders NGO’er bliver inddraget som deltagere i alle dele af kommende fredsprocesser. Kun
det kan sikre, at kvinder og børn, de mest sårbare ofre for verdens konflikter, forbliver synlige og får styrket deres
aktive rolle i lokalsamfundet fremover.

Dette er således baggrunden for, at KULU og MUSONET har udvidet Giv en pige ret-programmet til også at omfatte
Gao-regionen. Og at årets 16-dageskampagne fokuserer på at øge sikkerheden for Malis skolepiger. Tak fordi I vil
være til at sprede budskabet på Pigens dag og under 16-dageskampagnen. #givenpigeret
#sikkerskolegangtilMalispiger #kvindernesulandsudvalg
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!