Rettigheder og ligestilling i en Trump tid

KULU temamøde 16. maj 2017 rettede blikket på bekymrende tendenser efter FNs Kvindekommission 2017.

Tirsdag den 16. maj afholdt KULU et temamøde under overskriften ”FN’s Kvindekommission 2017 - rettigheder og ligestilling i en Trump tid”. På temamødet blev Kvindekommissionens højdepunkter og lavpunkter diskuteret med afsæt i spændende oplæg af Mette Kirstine Schmidt, international advocacymedarbejder for Sex og Samfund; Signe Vahlun, næstforkvinde for Dansk Kvindesamfund samt Janice G Førde, forkvinde for Kvinderne U-landsudvalg. KULU og flere af KULU’s medlemsorganisationer deltog Kvindekommission i marts i New York City, hvor årets hovedtema var ”Women’s economic empowerment in the changing world of work”.

Amerikansk kursskifte
Et gennemgående budskab fra oplægsholderne på temamødet var, at årets Kvindekommision var præget af et amerikansk kursskifte. Balancen mellem den progressive og den konservative lejr er normalt skrøbelig, og qua sin sværvægterstatus tippede USA balancen til fordel for den konservative lejr.
Med ”Global Gag Rule” har USA trukket deres økonomiske bidrag til organisationer der støtter abort. Denne tilbagegang inden for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder blev afspejlet i Kvindekommissionens officielle slutdokument, det såkaldte ”Agreed Conclusion”. Dokumentet vedtages ved konsensus, og der er derfor risiko for tilpasning til laveste fællesnævner. Alle tre oplægsholdere var enige om, at teksten i årets ”Agreed Conclusion” var meget vag, særligt i forhold til seksuelle og reproduktive rettigheder. Dog påpegede Mette Kirstine Schmidt, at det var positivt, at der overhovedet blev tilvejebragt en Agreed Conclusion, idet denne indikerer, at der trods alt fortsat er nogen grad af konsensus omkring kvinders og pigers rettigheder på tværs af verdens lande.
Kvindekommissionen er det mest centrale globale organ udelukkende dedikeret til fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers vilkår og rettigheder. Resultatet af kommissionen er således en indikator på den overordnede globale udvikling inden for kvinders og pigers rettigheder. Med dette in mente, var KULU’s temamøde præget af en vis bekymring over det skuffende resultatet af årets Kvindekommission.

Helheds-approach nødvendig
Efter oplægsholdernes indsigtsgivende bidrag, blev der mulighed for debat blandt deltagerne ved temamødet. Debatten var både livlig og oplysende. Blandt de mange gode input, vandt særligt ét budskab genklang i forsamlingen: Selvom hvert selvstændigt område inden for kvinderettighedskampen har stor betydning, er der behov for at have blik for den tætte sammenhæng mellem områderne i praksis. Der er for eksempel stærke synergieffekter mellem forbedringen af økonomiske- og uddannelsesmæssige vilkår, politiske rettigheder, ligestilling i hjemmet, og seksuelle og reproduktive rettigheder. Det er derfor vigtigt at fastholde en helhedsapproach i arbejdet med kvinders og pigers rettigheder. I forlængelse af denne debat blev der også plads til ros til KULU for at anlægge en bredspektret tilgang til arbejdet for kvinder og pigers rettigheder, samt for at sikre responsivitet i forhold til lokale behov gennem et tæt samarbejde med Sydpartnerne.

Artiklen er skrevet af Josefine Dueholm
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!