GIV EN PIGE RET – kampagnen har succes i det nordlige urohærgede Mali

500 piger har modtaget fødselsattester - 1200 piger venter. Og nye samarbejdsparter vil være med.


Under overskriften « Ret til borgerskab » har MUSONET - med WILDAF Mali i spidsen - iværksat Giv en pige ret-kampagnen i det fortsat uroplagede Gao i det nordlige Mali.

MUSONET ser kampagnen som en metode til at bidrage til fredsforsoning og genopbygning i de nordlige områder i Mali, der har været hårdt ramt af krigshandlingerne, som betragtes som en af de værste kriser i Mali’s historie.
Stort set alle indbyggere i de nordlige regioner i Mali har været voldsomt påvirket af krigshandlingerne. De har mistet eller efterladt ejendele og dokumenter under flugt fra bevæbnede grupper og radikale, der besatte området. Nogle flygtede til det centrale Mali, andre søgte til nabolande.

Efter at fredsaftalen i juni 2015 blev underskrevet, er befolkningen gradvist vendt tilbage til deres hjemegn og egne boliger. Men de hjemvendte flygtninge og internt fordrevne har haft svært ved at skaffe sig nye ID papirer, hvilket også gælder for de børn, der er født under og efter krigen.
Det er baggrunden for Giv en pige ret kampagnen i Gao, som drives af MUSONET, men med WILDAF Mali som koordinator, da de i forvejen har et stort kendskab til området og samarbejdspartnere i Gao-regionen.

Behov for alle kræfter
I kølvandet på krigen var befolkningen i vid udstrækning overladt til sig selv. Sammenbruddet i basal samfundsmæssig service og statslig myndighed skabte et vacuum. Tusinder af børn står fortsat uden noget civilt dokument, der kan bevise deres eksistens og deres tilhørsforhold til deres forældre, deres lokalsamfund og staten Mali.
Derfor har WILDAF-Mali – gennem MUSONET – valgt at lancere projektet « Ret til Borgerskab », som led i kampagnen Giv en pige ret – i samarbejde med KULU.
Treparts samarbejdet, som WILDAF-Mali benævner det, har som mål at give alle børn, især de piger, der er født i krigsårene og efter, en gratis fødselsattest, eftersom den statslige myndighed ikke er i stand til at dække hele det nationale område, og særligt ikke de besatte områder, hvor der herskede frygt og ufred.

Lancering på den internationale kvindedag
En større lancering af projektet fandt sted d. 8. Marts 2017 i det regionale råds konference sal med deltagelse af de administrative, politiske og traditionelle myndigheder, traditionelle og lokale ledere, notabiliteter, NGO partnere og andre respekterede gæster fra Gao regionen. Den første fase af projektet sigter på, at skaffe kvinder og piger en gratis borgerskabsattest, som de enten havde mistet under konflikten, eller aldrig modtaget, da de endnu ikke var registreret som borgere.
For at understøtte projektet bedst muligt er WILDAF gruppen i Gao gået ind i et dynamisk samarbejde med statslige institutioner som bl.a. retsinstanserne i Gao, Ansongo, Bourem, undervisningsinstituttet og de pædagogiske centre, så de støtter projektet og engagerer sig i at udvælge dem der skal have en attest.

Mobilisering af lokalsamfundet
Også den regionale ledelse af CAFO, (promotion af kvinder, børn og fanilie), og en del andre kvindeorganisationer fra civilsamfundet er aktivt involveret i aktiviviter med information og sensibilisering, da de er i direkte kontakt med den lokale befolkning, især kvinder og piger.
Traditionelle, lokale, og religiøse ledere har ligeledes bidraget til kampagnen i Gao bl.a. med udvikling og præsentation af  en sketch, om hvor vigtigt det er, og hvad det betyder at have en borgerrettighedsattest.
Der er oprettet komiteer til registrering af børnefødsler i 11 bykvarterer i Gao under supervision af kvarterets ledende personer. Komiteerne sender løbende navne til WILDAF-Gao på de børn, der er udvalgt til at være en del af projektet.

Stigende interesse for Giv en pige ret i Gao
De 300 piger, der blev udtaget til den første uddeling af fødselsattester, var igennem en grundig udvælgelsesproces. Og den allerførste officielle overdragelse af 300 fødselsattester med dokumenter til pigerne har styrket WILDAF-Gao og deres partneres synlighed og troværdighed gevaldigt hos befolkningen.
Den hastigt stigende interesse hos lokalbefolkningen i Gao førte til, at  WILDAF-Gao d. 11. Maj 2017 sendte endnu en bestilling til retten i Gao på vegne af 200 nye modtagere af fødselsattester. På 45 dage leverede domstolen derfor de ønskede 200 attester med medsendte kopier. WILDAF-Gao gik derpå igang med at forberede den officielle overdragelse af attesterne til modtagerne i løbet af juli måned.

Imidlertid er det lykkedes de lokale identifikations- komiteer at identificere langt flere børn - og deres familie, som de ønsker at indstille til deltagelse i projektet. Således venter nu 1700 piger på, at det bliver deres tur til at modtage en fødselsattest.

Flere vil med i arbejdet
Efter en måneds arbejde i Gao by er WILDAF-Gao blevet kontaktet af flere lokale kvindeorganisationer bl.a. CAFO og APDF fra Bourem og Ménaka, som udtrykker et brændende ønske om at være med i dette projekt, som åbner dørene til borgerskab for deres børn. De understreger den kendsgerning, at piger hver dag bliver sendt hjen fra skole, fordi de mangler fødselsattester.  MUSONET og WILDAF-Gao arbejder derfor ufortrødent videre for at støtte familier, og især piger, med sigte på at alle kan få adgang til borgerrettighedsattester i Gao-regionen.

Læs også Giv en pige ret nyhedsbrevet august 2017.

Artiklen er en ombearbejdet version af WILDAF-Gao koordinator Abdoulaye Sangaré's rapport til KULU 30.6.17.
Oversat af Hanne Liveng og redigeret af HN.
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!