Kvindekommission kigger FN’s 2015-mål efter i sømmene

 
Fra den 10.-21. marts er kvindeorganisationer og diplomater fra hele verden samlet i New York. Anledningen er det årlige møde i FN’s Commission on the Status of Women – eller CSW-mødet. Kvindernes U-landsudvalg ved forkvinde Janice G. Førde er som sædvanlig med som en del af den officielle danske delegation.

Temaet for mødet er ”Udfordringer og resultater i implementeringen af 2015-målene for kvinder og piger.” Da FN’s 2015-mål til bekæmpelse af fattigdom i sin tid blev udformet, skete det i en temmelig lukket proces, og selv om ligestilling og kvinders rettigheder blev et af de otte hovedmål, så mener kvindeorganisationer verden over, de har haft for begrænset virkning, når det gælder kvinders og pigers rettigheder og forhold i praksis.

Men nu er der en langt bredere proces i gang, som egentlig omfatter to processer: én hvor målene bliver evalueret for resultaterne indtil nu, og én hvor et nyt sæt udviklingsmål udarbejdes for perioden efter 2015. Evalueringen af de nuværende 2015-mål skal danne basis for de nye mål for årene efter 2015.

Samtidigt er CSW-mødet en forberedelse af markeringen af 20 året for Beijing aktionsplanen i 2015. CSW-mødet er en del af disse processer, og derfor er der meget på spil.

Kamp til stregen

Det er der også fordi CSW-møderne i de senere år har været præget af skarpe opgør, hvor en gruppe af konservative og religiøse lande forsøger at udvande de internationale aftaler og konventioner om kvinders rettigheder.  Det gælder flere af de mest konservative muslimske lande, men kampen foregår også blandt EU-landene , hvor et par lande med Malta i spidsen forsøger at trække unionens fælles udspil i en konservativ retning. I sidste ende er det de deltagende lande, der skal vedtage sluterklæringen enstemmigt. Efter sammenbrud forrige år, lykkedes det sidste år at nå et kompromis, men det holdt hårdt. Så der frygtes og forventes kamp til stregen, også i år.

KULU har udarbejdet en CSW-udtalelse sammen med WIDE Austria og Verein Südwind Entwicklungspolitik, medlemmer af vores europæiske netværk WIDE+. Udtalelsen støtter etablering af et uafhængigt, højt prioriteret mål, som bekæmper de grundlæggende årsager til manglende ligestilling og ligeværd og udvikling, som ikke kom med i de nuværende 2015-mål. Desuden arbejder KULU for, at kvinders rettigheder og ligestilling ud over at være et hovedmål i sig selv bliver skrevet ind som en integreret del af alle de øvrige mål.
Fra KULU's CSW-udtalelse:

To conclude, we urge that gender equality, and the empowerment of girls and women, should be a stand-alone, top-level goal that includes targets addressing the root causes of gender inequalities that were left out in the MDG framework, with a focus on violence against women, and special attention to women´s sexual and reproductive health and rights. Secondly, gender equality, women´s and girls’ rights and empowerment need to be mainstreamed across all future development goals, ensuring sector specific attention and data collection disaggregated by sex and age, as well as gender-sensitive targets and indicators.

 

Samarbejde med partnere i syd

Blandt de mange organisationer, der deltager i CSW og forsøger at præge dagsordenen, er også KULU’s maliske samarbejdspartner FEMNET-Mali. Op til mødet har FEMNET-Mali sammen med otte andre kvinde- og udviklingsorganisationer vedtaget en udtalelse, hvor de sætter streg under den ringe status for kvinderettigheder i Mali.

Det handler både om vold og overgreb begået under konflikten i landet, om at det ofte er mændene, der ejer jorden, selv om kvinderne står for en stor del af dyrkningen, om den udbredte praksis med omskæring og om manglende foranstaltninger, der skal få færre piger til at droppe ud af skolen og uddannelsessystemet. Fælles for næsten dem alle sammen er, at de rettigheder, der er stadfæstet i konventioner og aftaler og underskrevet af Mali i alt for ringe grad når ud til kvinderne i praksis.

Og det er her  evalueringenaf FN’s 2015-mål sammen med udviklingen af et nyt sæt kommer ind i billedet, for det er dem, der lægger rammerne for verdensorganisationens arbejde på området. I konklusionen kræver de maliske organisationer blandt andet ”En klar og præcis post-2015 dagsorden med klare linjer for revision af målene i relation til kvinders rettigheder.”

Vi her i KULU kunne ikke være mere enige, og understreger samtidig vigtigheden af, at kvindeorganisationer fra u-landene er kraftfuldt til stede i den her proces. Al erfaring viser, at man kun kan bekæmpe fattigdommen og nå mål som at sikre skolegang og familiernes sundhed, hvis kvinders og pigers rettigheder sikres, og de får ressourcerne og indflydelsen til at handle.
 
Du vil kunne følge jævnlige opdateringer fra CSW-mødets forløb på vores facebookside.
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!