Cafe-debatmøde med egyptiske Josephine Kamel Youssef om kvinders rettigheder, resultater fra DANIDAs WEEP program og omlægningen af bistand


Af Louise Martinussen

13. oktober 2012

 
Den 9. oktober afholdt KULU et debatmøde i samarbejde med FORDI (Forum for Rettigheder og Diversitet). Josephine Kamel Youssef, forkvinde for det pan-afrikanske African Women Economic Policy Network (AWEPON) fortalte om WEEP (Women's Economic Empowerment Program) projektet og dets resultater og udfordringer. Det Danida-støttede program er nu efter to års levetid slut. Projektet havde til formål at styrke kvinders rettigheder og bidrage til at udrydde fattigdom blandt kvinder med tilknytning til AWEPON's medlemsorganisationer i seks afrikanske lande.

Kvinderne fik undervisning i mikroøkonomi, handels- og forretningspolitikker, produktion, marketing, teknologi, gruppearbejde og gruppedynamik. Kvinderne har lært så meget, at de kan forsørge sig selv og deres familier. Nogle grupper har startet eget firma bl.a. inden for trækulsproduktion, telte- og stoleudlejning, røgeri til at ryge fisk, produktion af vine og opdræt af svin og fjerkræ. Projektet støttede indirekte 30.000 kvinder fordelt i de seks lande. Josephine Kamel understregede vigtigheden af at fortsætte med at støtte disse netværks-baserede projekter. I diskussionen blev det påpeget, at denne type projektsamarbejde kommer i fare i den fremtidige omlægning af dansk CSO-projektbistand fra 2013, hvor netværksstøtte droppes til fordel for bilateralt samarbejde.

Selv om Josephine Kamel er egypter, problematiserede hun, at der er en generel tendens til, at udviklingsbistanden nu kanaliseres væk fra fattigdomsbekæmpede formål bl.a. i Afrika over til at fremme demokrati i Nordafrika og Mellemøsten. Det er ikke fordi fattigdomsbekæmpelse og demokratifremmende foranstaltninger ikke hænger sammen, men Josephine gjorde opmærksom på, at det tager årtier og koster mange millioner før demokrati er forankret i et samfund, og at både ansvar og engagement skal forventes fra de pågældende regeringer og deres befolkning for at konsolidere demokrati. Et KULU medlem tilføjede, at demokrati skal komme indefra, og at det er lettere at opnå demokratisk forankring, når der er opnået udvikling på græsrodsniveau. Derfor er der ikke en modsætning mellem at støtte netværksprojekter på græsrodsplan og demokrati-initiativer.

De positive punkter 2015-målene har bidraget til, at skabe konsensus for udvikling. Demokratisk og god regeringsførelse, retsstaten, ansvarlighed og gennemsigtighed, bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet er vigtige ingredienser for bæredygtig udvikling. Imidlertidig bør alle afrikanske regeringer være mere opmærksomme på behovet for at fremskynde tempoet i de næste tre år, der vil være af afgørende betydning.

At styrke ​​kvinders økonomiske selvstændighed er en forudsætning for at etablere  bæredygtig udvikling og fattigdomsorienteret vækst og opfylde alle 2015-målene, samt øge deres økonomiske magt, og er en integreret del af deres rettigheder for at opføre et retfærdigt samfund. Vi tør håbe, at årtiet for den afrikanske kvinde 2010-2020, dekreteret af Den Afrikanske Union vil give momentum til øget politisk vilje oversat gennem alle forpligtelserne i aftalerne, Maputo-protokollen og Tro og Love Erklæring om ligestilling mellem kønnene i Afrika og i internationale traktater og andre retslige instrumenter afgivet på forskellige topmøder.

 
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!