UdgivelserKvinder, Køn & Klima: Kvinderettigheder, køn og klimaudfordringer i udviklingslandene
Klimahæfte om klimafordringens betydning for kvinderettigheder.

Klimahæftet byder på 12 artikler der spænder fra praktiske såvel som teoretiske bidrag til klimakampen set fra et kvindesynspunkt. Man kan f.eks læse om "Hvordan skal vi så lave mad", der beskriver hvordan kvinderne i u-lande er afhængige af fossile brændstoffer som f.eks. kul til at lave mad, og kvinders involvering i beslutningsprocesser, klimaflygtninge og "Kvinder, klima og konflikter".

Kvindernes U-landsudvalg December 2009
Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Redaktør: Louise Albers
Redaktionsgruppe: Ruth Ejdrup Olsen, Janice G. Førde og Anne-Lee Grundtworm
Fotos: Ole Gabrielsen, Jakob Dall, Peter Hartley, Christiano Galbiati, Aline Dassel, Jason Parker
Layout: Lucky p.
Tryk: Handu-Print A/S
ISBN: 978-87-618-0000-8
Pris: 75 kr. + porto ved forsendelse

Kvinder og VerdensHandel
Undervisningspakke om handelsglobaliseringens følger for kvinder. Pakken indeholder:

Bogen Caribiens Kvinder Handler - handelsglobaliseringens følger for kvinder i Caribien
Hæftet "Handler det? om Kvinder - WTO, verdenshandel og kvinder"
10 fakta-ark som belyser forskellige aspekter af Kvinder og Verdenshandel.

Materialet er egnet til undervisningsbrug i Studiegrupper om Kvinder og Globalisering, ved Samfundsfag i Gymnasiet og eventuelt på Handelshøjskoler.

Kvindernes U-landsudvalg December 2002
Redaktør: Jette Lyhne
Arbejdsgruppe: Janice Goodson Førde, Helle Nielsen, Åse Skov, Tzvetelina Arsova og Jette Lyhne
Fotos: Sonja Iskov
Layout: Nana Keiding
Tryk: Handy-Print A/S Skive
ISBN:87-87618-70-2
Pris: 125 kr. + porto ved forsendelse
Caribiens Kvinder handler
- handels-globaliseringens følger for kvinder i Caribien

"Banankrisen slår os ihjel. Vi er blevet tvunget væk fra den måde vi har arbejdet på hele vores liv. Nu skal vi helt uden hjælp finde nye veje, selv om vi tjener mindre end før, vi har flere udgifter, vi er syge, familierne bliver splittet og vi har sociale problemer." - En bog, hvor Caribiske kvinder i en række interviews beretter om de drastiske følger, som vi ellers aldrig hører om.

Kvindernes U-landsudvalg December 2002
Bog: 56 sider illustreret
Forfatter og Redaktør: Jette Lyhne
Foto: Sonja Iskov
Layout: Nana Keiding
Tryk: Handy-Print A/S Skive
ISBN: 87-87618-64-8
Pris:75 kr. + porto ved forsendelse
Handler det? om kvinder - WTO, verdenshandel og kvinder
Introduktionshæfte om WTO. Globaliseringen skaber øget ulighed, mellem rige og fattige og mellem mænd og kvinder. For blandt de fattigste er der flest kvinder. Verdenshandelsorganisationen World Trade Organisation, WTO, har siden starten af 1995 udviklet sig til et stærkt redskab for den globale frihandel.

Kvindernes U-landsudvalg December 2002
Hæfte: 40 sider
Forfatter og Redaktør: Jette Lyhne
Layout: Nana Keiding
Tryk: Handy-Print A/S Skive
ISBN: 87-87618-66-4
Pris: 30 kr. + porto ved forsendelse

Kvinder på Markedet - Håndbog i økonomisk ABC
Dansk bearbejdet udgave af håndbogen "Women in the Market -A Manual for Popular Economic Literacy", udgivet af Network Women in Development, 2000. Håndbogen veksler mellem læsestof af faktuel og teoretisk karakter. Der stilles en række spørgsmål; og der er forslag til øvelser til yderligere problematisering af stoffet. Udgivet som led i Kvindernes U-landsudvalgs kursusvirksomhed om globalisering og handel.

Kvindernes U-landsudvalg Januar 2002
Hæfte: 60 sider illustreret
Oversættelse og bearbejdning/redigering: Marianne Gundersen
Layout og bearbejdning/redigering: Ingeborg P.Eliasen
Redaktionsgruppe: Ruth Ejdrup Olsen, Aase Skov, Tzvetelina Arsova, Marianne Gundersen, Ingeborg P. Eliasen
ISBN: 87 87618 62 1
Pris: 100 kr. + porto ved forsendelse


Køn i Den Europæiske Union: Alle Vegne og Ingen Vegne
Amsterdam traktaten fra 1997 fremhævede integration af kønsaspektet (gender mainstreaming) som en af EU's grundlæggende kompetencer. Men denne forpligtigelse har ikke manifesteret sig i praksis. Fakta-arket redegør for:

EU's forpligtigelse til at inddrage kønsaspektet
kønsaspektet i programimplementeringen,
mekanismer til at føre kønspolitikker ud i praksis og
politisk vilje.

WIDE - Women in Development Europe og Kvindernes U-landsudvalg 2003
Faktaark: 4 sider
Pris: 20 kr. inkl. forsendelse
Køn - og Handelsindikatorer
WIDE har udviklet et redskab, der kan lette forståelsen, målbarheden og overvågningen af forholdet mellem handel og køn. Dette redskab består af tre grupper af indikatorerer, der kan anvendes på ethvert handelsforhold mellem lande eller handelsblokke:

Situationsbetingede indikatorer
Indikatorer for politisk vilje
Dynamiske indikatorer

WIDE - Women in Development Europe og Kvindernes U-landsudvalg 2003

Faktaark: 4 sider
Pris: 20 kr. inkl. forsendelse
Den globale Mundkurv - Kvinders ret til reproduktiv sundhed under angreb - Amerikans u-landsbistand og anti-abort-politik
Den amerikanske ´Mexico City Policy' - på dansk kaldet Den Globale Mundkurv - sætter liv og helbred på spil for millioner af kvinder, børn og familier verden over. Målet med politikken er at begrænse kvinders adgang til abort og sikre, at amerikansk u-landsbistand ikke går til organisationer, der udfører, oplyser om eller henviser til abort. Materialet dokumenterer nogle af konsekvenserne.

Kvindernes U-landsudvalg og Foreningen sex og samfund 2004
Analyse ark (4s.) og 5 fakta ark
Forfatter og Redaktør: Mutya Koudal
Redaktør: Katja Iversen
Fotografi: Deborah Dudley
Layout: Nana Keiding
Tryk: Handy-Print A/S
ISBN: 87-87618-74-5
Pris: 35 kr. + forsendelse
Min mormors lange hår -unge kinesiske kvinder i dialog med deres bedstemødre om kærlighed, arbejde og identitet
Min mormors lange hår er en både væsentlig og rørende bog, der er let at gå til. Man får en enestående og anderledes indsigt i Kinas historie under det tyvende århundredes voldsomme omvæltninger, da bogen bygger på kronikker skrevet af unge kinesiske kvinder, der sammenligner deres eget liv med det liv deres bedstemødre har levet. Kronikkerne suppleres af ni artikler skrevet af personer med speciel viden om Kina. Se Indholdsfortegnelse og Forord.

Kvindernes U-landsudvalg og Dansk Kinesisk Forening 2003
Bog: 115 sider, illustreret
Tilrettelæggelse: Ingeborg P. Eliasen
Redaktør: Flemming Poulsen
Foto: Kirstine Theilgaard
Faglige Konsulenter: Hatla Thelle, Cecilia Milwertz, Signe Overgaard
ISBN: 87 87618 72 0
Pris: 148 kr. ex. moms, 40 % forhandlerrabat

Globalisering og Handel


Kvinder sætter retten til sundhed og liv over retten til profit -
En pjece om internationale handelsaftaler og kvinders ret til sundhed. Pjecen informerer om WTO (World Trade Organisation) aftalerne - herunder TRIPS (Trade Realted Intellectual Property Rights) og GATS (General Agreement on Trade and Services) og hvordan disse aftaler forringer fattige u-landskvinders adgang til basale sundhedsserviceydelser som lægebehandling, medicin og rent drikkevand. Pjecen er udgivet i anledning af den 15. Intenationale Aktionsdag for Kvinders Sundhed, 28. maj 2002. Læs folderen online i [doc.] eller [ htm] format.

Kvindernes U-landsudvalg Maj 2002
Hæfte: 12 sider, illustreret
Bearbejdning: Tzvetelina Arsova
Oversættelse: Seila Redzepi
Redaktion: Ingeborg P. Eliasen
Forside: Nana Keiding
Tryk: MS Tryk
Pris: Gratis
FOCUS ON TRADE: Can trade generate development for women?
Rapport fra et seminar og workshop d. 27. oktober 2001. Seminaret var et led i Women's Consultation forberedelserne til FN konferencen "Financing for Development " i Monterrey, Mexico, March 2002. Rapporten indeholder paneldeltager præsentationer og opsummerede workshopdiskussioner om kvinder, køn og handelsliberaliseringsproblematikker i globalt og regionalt perspektiv, med særligt fokus på effekterne for kvinder i Afrika, Asien, Caribien/Latinamerika og CEE/NIS landene. Rapporten er også publiceret i en online version.

Kvindernes U-landsudvalg December 2001.
Hæfte: 31 sider
Rapportør/redaktør: Ingeborg P. Eliasen.
Layout: Maja Honoré og Nana Keiding.
Fotografi: Sonja Isskov.
ISBN: 87-87618-56-7
Pris: 30 kr + porto ved forsendelse

Kønsanalyse


EN KØN UDVIKLING - kønsbevidste tilgange til udviklingssamarbejdet
Hæftet giver en række bud på, hvordan kønsaspektet spiller ind i udviklings- og projektsammenhænge, og introducerer forskellige begreber, der bruges indenfor "køn og udvikling". Med fokus på udvalgte temaer, der viser hvordan køn kan tænkes ind i udviklingssamarbejdet, kan hæftet bidrage til en højnelse af kønsbevidstheden i organisationer og derved forbedre kvaliteten af projektsamarbejdet. Se Indholdsfortegnelse og Forord.

Kvindernes U-landsudvalg Maj 1999.
Hæfte: 28 sider, illustreret.
Forfatter: Louise Otzen
Fotos: Kirstine Theilgaard, Else Marie Buck, Nina Ellinger
Layout: Nana Vested Olsen
Pris: 50 kr + porto
KØN DET BLIVER MAN ALTID -retningslinjer til analyse af kønsaspektet i Udviklingsprojekter
Indeholder konkrete anvisninger på, hvordan kønsaspektet kan indarbejdes i udviklingsprojekter. Hæftet giver en introduktion til kønsanalyse og gennemgår de enkelte projektfacer ud fra en kønsanalytisk tilgang. Det vil kunne bidrage til en kønsbevidst forberedelse, implementering og evaluering, som er en afgørende forudsætning for, at projektsamarbejdet opnår en tilfredsstillende kvalitet. Se Indholdsfortegnelse og Forord.

Kvindernes U-landsudvalg Maj 1999
Hæfte: 36 sider, illustreret
Forfatter: Niels Ulrik Sørenen
Fotos: Esben Thorning, Else Marie Buck, Nina Ellinger
Layout: Nana Vested Olsen
Pris: 50 kr. + porto
SELVVÆRD I CENTRUM
Uddannelse er den vel nok mest benyttede strategi i alt udviklingsarbejde, der bygger på mobilisering af menneskelige ressourcer. Skal denne strategi ses fra en kvindevinkel, må man tage to forhold i betragtning: spørgsmålet om ligestilling på langt sigt og spørgsmålet om udvikling til gavn for kvinderne med udgangspunkt i deres egne behov. Hæftet "Selvværd i Fokus" formidler erfaringer fra kvindeprojekter, der er igangsat, gennemført og styret af kvinder. Hæftet rummer 4 case-stories - fra Filippinerne, Uganda og Zimbabwe - beskrevet ud fra læreprocessen i forskellige kvindeorganisationer.

Kvindernes U-landsudvalg 1994
Hæfte: 32 sider, illustreret
Tekst: Liss Hansen
Layout, produktion og tryk: Datagraf Auning AS
Fotos: Lito Ocampo m.fl.
Pris: 40 kr. + porto
KVINDEVEJE - opdragelse og uddannelse
Bogen Kvindeveje beskæftiger sig med nogle af de faktorer, der er med til at bestemme u-landskvinders vej gennem livet, nemlig den opdragelse og skolegang, som fører dem fra pige- til kvindetilværelsen, og de tilbud om uddannelse, der kan lede dem ind i helt nye roller eller give den, de har som f.eks. hustru og mor, nye dimensioner. Gennem interviews og artikler søger bogen at vise, at der er mange måder at være kvinde på. Vi fødes ikke som kvinder, men bliver det, fordi vi i vor opvækst lærer at se den barne- og voksenrolle på en særlig måde, som på trods af en række fællestræk er forskelligt udformet fra samfund til samfund. Og derfor er det muligt ved hjælp af uddannelse at ændre sin rolle og dermed sit livsforløb.

Emneserien U-landskvinden nr. 5, kvindernes U-landsudvalg 1986
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen
Omslag: Grethe Silding
Forside: Astrid Gjønnes Møller
Fotos: FNs Informationskontor m.fl.
Pris: 30 kr. + porto

Miljø og Bæredygtig Udvikling


RET OG VRANG - om kvinder og befolkningsproblemer
Familieplanlægning bygger ideelt set på tanken om, at det er en menneskeret selv at kunne bestemme størrelsen af sin familie. Men desværre er de midler og metoder, som anvendes, alt for ofte strikket sammen til noget, der snarere burde benævnes befolkningskontrol. Midt i dette strikketøjs masker sidder den tredje verdens kvinder som gidsler for deres lands befolkningspolitik. Ret og vrang giver nogle kvinders synspunkter på og tanker om befolkningsproblemet, som kun sjældent fremføres, når emnet er i mediernes og politikernes søgelys.

Emneserien U-Landskvinden nr. 10. Kvindernes U-landsudvalg 1991
Hæfte: 63 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen og Cecilia Milwertz
Omslag og tegninger: Dodi Romanti
Fotos: FNs Informationskontor mfl.
Pris: 40 kr. + porto
JORDENS MØDRE - om kvinder, miljø og bæredygtig udvikling
De fattige ulandskvinders bæreevne er spændt til det yderste. Det gælder rent bogstaveligt, fordi de på grund af rovdrift på jordens ressourcer, primært træ og vand, må transportere tungere byrder på deres hoved og ryg over længere strækninger end tidligere, og snart må de formodes at have nået grænsen for vægt. Og det gælder i overført betydning, idet presset på dem for at opretholde et anstændigt udkomme næsten er for stort at bære.

Emneserien U-landskvinden Nr.11, Kvindernes U-landsudvalg 1990
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen og Jette Meng
Omslag og vignetter: Dodi Romanta
Fotos: FNs Informationskontor mfl.
Pris: 25 kr. + porto
MAD - EN MANGEL - Kvinder og Fødevarekrisen
Det er kvinderne, der hver dag er ansvarlige for at skaffe mad til familien. Det er ofte kvinderne, der dyrker afgrøderne til familiens mad. I Afrika udfører kvinderne 3/4 af alt landbrugsarbejde. Med eksempler fra Latinamerika, Asien og Afrika beskrives hvorledes landbrugspolitik, økologiske ødelæggelser, ulige fordeling af jord, krige og tørke har indflydelse på kvindernes arbejde med at skaffe maden. Bogen vise at det er nødvendigt at sætte fokus på u-landskvinderne for at løse verdens fødevareproblemer.

Eneserien U-landskvinden Nr. 7, Kvindernes U-landsudvalg 1988
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Hanne Nexø Jensen, Lone Henriksen, Gerd Illeris og Hanne Nielsen
Omslag: Johanne Foss
Tegninger: Hanne Nexø Jensen
Vignetter: Anne S. Walker
Pris: 25 kr. + porto
KVINDERS TEKNOLOGI
Kvinder i ulande har en teknologi, og det er den, der skal bygges på og udvikles i samarbejde med dem selv, hvis der skal ske fremskridt. Alt for ofte er u-landskvinderne blevet holdt udenfor, når programmer planlægges og gennemføres - også selvom projekterne er tænkt som noget, der specielt skulle gavne dem. Resultatet har derfor tit været, at kvinderne har fået større arbejdsbyrder eller er blevet frataget indtjeningsmuligheder. Hæftet Kvinders teknologi giver eksempler på u-landsprojekter, som søger at finde tekniske løsninger på kvinders daglige arbejdsproblemer, og peger på nogle sammenhænge mellem u-landskvindernes situation og vor egen.

Emneserien U-landskvinden nr. 1, kvindernes U-landsudvalg 1984
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen og Jette Meng
Omslag:Grethe Silding
Fotos og andre illustrationer:Fn's informationskontor, MS m.fl.
Vignetter: Anne S. Walker
Pris: 30 kr. + porto

Seksuelle og Reproduktive Rettigheder og Sundhed


UNG MELLEM LIV OG HIV - Om Unge i Uganda
Kombineret undervisningsmateriale som henvender sig til elver i Folkeskolens ældste klasser. Hæftet indeholder interviews, korte artikler, faktuelle oplysninger og problembokse. Materialet omfatter en online IT del , der giver mulighed for fordybelse i udvalgte emner på forskellige niveauer, og den engelsksprogede avis fra Straight Talk, Uganda, som sætter fokus på temaet "Sugar Daddies and Mummies". Den grundlæggende idé er at give inspiration til undervisning i emner som: Sex/sundhed, menneskerettigheder, kønsroller og ulandsproblematikker og samtidig give mulighed for at integrere forskellige medier. Se indholdsfortegnelse og forord.

Kvindernes U-landsudvalg 2000
Hæfte: 43 sider, illustreret
Forfattere: Sidsel Monrad, Nina Boel og Astrid Boel
Redaktør: Hans Jeppesen
Fotos: Sidsel Monrad, Nina Boel og Astrid Boel
Layout: Maja Honoré
Pris: 1 stk, kr.20, Klassesæt 15 stk. kr. 75, Klassesæt 30 stk. kr. 100, Klassesæt 50 stk. kr. 150 + porto
MONITORING WOMEN'S SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS
Rapport over resultaterne fra en workshop i København, Januar - Februar 2000, om national og regional monitorering og opfølgning af ICPDs (den Internationale Befolknings og Udviklingskonference i Kairo 1994) handlingsplan for kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Deltagere var bl.a. repræsentanter for ARROW - Asian-Pacific Resource and Research Centre, DAWN - Development Alternatives with Women for a New Era og LACWHN - Latin American and Caribbean Women's Health Network. Se Indholdsfortegnelse, Introduktion og Summary.

Kvindernes U-landsudvalg 2000
Hæfte: 53 sider
Rapportør og Redaktør: Nell Rasmussen
Pris: 30 kr. + porto
DER HANDLES MED BRUDE I KINA
Handel med kvinder er et stigende problem verden over. Den har forskellige former, men forbrydelsen er stort set altid forbundet med tvungen prostitution, arbejde eller ægteskab. I Kina er handel med kvinder steget markant op igennem 1980erne og 90erne. Der er opstået et marked, hvor varen er unge piger, som den nye økonomiske frihed har sendt på rejse efter arbejde og bedre leveforhold. Denne lille bog handler om baggrunden og betingelserne for handlen med kvinder i Kina i dag, hvordan den opfattes af befolkningen og kvindeorganisationer, og om hvordan man fra samfundets side forsøger at bekæmpe den. Indholdsfortegnelse.

Kvindernes U-landsudvalg 1998
Hæfte: 50 sider, illustreret
Forfatter: Hatla Thelle
Foto: Kirstine Theilgaard, Hatla Thelle, Cecilia Milwertz
Layout: Maja Honoré
Pris: 50 kr. + porto
DER HANDLES MED PIGER I THAILAND
Hvorfor ender så mange thailandske piger i frivillig eller tvungen prostitution? Hvorfor er der forældre der sælger deres døtre og hvorfor er der piger der sælger sig selv for at hjælpe familien? Det er nogle af de spørgsmål som nogle thailandske piger i fattige landsbyer i Nordthailand blev stillet fra danske folkeskolelever uden nogen særlig forhåndsviden om børneprostitution, sexturisme eller fattigdom i Thailand. Spørgsmålene blev formidlet af den 15årige Signe Hubbard fra Bellahøj Skole og Nina Ellinge fra Kvindernes U-landsudvalg på et besøg planlagt i samarbejde med den thailandske kvindeorganisation Foundation for Women (FFW), der arbejder specielt mod handel med kvinder og for kvinders og pigers rettigheder. Se Introduktion.

Kvindernes U-landsudvalg 1997
Hæfte: 39 sider, illustreret
Tekst og Foto: Signe Hubbard og Nina Ellinger
Redaktion: Nina Ellinger
Layout: Maja Honoré
Udsolgt - dog ét eksemplar som kan læses/kopieres på Kvindernes U-landsudvalgs sekretariat
KVINDER EN GROS - Om handel med kvinder
Den internationale handel med kvinder er steget voldsomt i de senere år. Et stadigt mere organiseret og voldeligt netværk af bagmænd udnytter kynisk kvinder som rene handelsobjekter. I Danmark foregår kvindehandlen også. Kvinder stilles udannelse eller arbejde i udsigt, for at ende som sexslaver. Kvinder købes til ægteskab og bliver mishandlet på det groveste. Hæftet formidler case studier, facts og baggrundsinformation om handel med kvinder i Danmark. Se indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 15, kvindernes U-landsudvalg 1996
Hæfte: 63 sider
Tekst og tilrettelæggelse: Vibeke Quade
Redaktion: Nina Ellinger & Vibeke Quade
Layout: Lone Schytte, Tegnestuen 5 c
Forsidefoto: Kent Klich/Mira/2.maj
Pris: 50 kr. + porto
KONTROL MED KVINDER
Er det for mange børnefødsler, der er skyld i u-landenes fattigdom? Eller findes årsagen snarere i historisk betingede sociale og politiske forhold? Familieplanlægning er et emne, som næsten alle har en mening om - mere eller mindre velbegrundet. I denne bog hører vi u-landskvinders egne synspunkter og vidnesbyrd. Sundhedsarbejdere og politisk aktive kvinder utaler sig kritisk om motiverne bagved og sigtet med familieplanlægning - der måske nærmere burde kaldes befolkningskontrol, idet programmerne oftest retter sig mod bestemte befolkningsgrupper.

Emneserien U-landskvinden nr. 2, Kvindernes U-landsudvalg 1984
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen og Jette Meng
Omslag: Grethe Silding
Vignetter: Anne S. Walker
Fotos: UN Photo m.fl.
Pris: 30 kr. + porto

Politiske Rettigheder - Kvinders Menneskerettigheder


NÅR TRO BLIVER TIL RET - Om kvinder og fundamentalisme i Indien, Pakistan og Nicaragua
I Vesten er der en udbredt opfattelse af, at fundamentalisme er ensbetydende med islam. Men faktum er, at der findes mange fundamentalismer - indenfor såvel religiøse som nationalistiske og politiske bevægelser verden over. Når tro bliver til ret belyser sammenkoblingen mellem religiøs fundamentalisme, nationalisme og global højredrejning ud fra en kønspolitisk vinkel og giver en nuanceret tilgang til fundamentalisme som religiøst/socialt fænomen, analytisk begreb og flerstrenget politisk instrument. Bogen er velegnet til undervisningsbrug i HF og Gymnasiet. Se Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 17, Kvindernes U-landsudvalg 1999
Hæfte: 80 sider, illustreret
Redaktør: Vibeke Quade
Fotos: 2. maj billedbureau
Layout: Maja Honoré
Pris: 50 kr. + porto, rabat 30% ved køb af mindst 10 eksemplarer, forhandlerrabat 30%
RETTEN TIL UDVIKLING - Kvinder, udvikling og menneskerettigheder
Bogen formidler, hvordan kvinder, udvikling og menneskerettigheder kan tænkes sammen. Kvinder fra Vietnam, Uganda og Danmark formulerer sig om, hvordan de forstår retten til udvikling og hvad de mener der skal til, for at kvinder kan sikres menneskerettigheder og udvikling. Bogen henvender sig til alle der er optaget af at sikre mennesker i nord og Syd samme rettigheder og lige muligheder. Se Indholdsfortegnelse og Forord.

Emneserien U-landskvinden, Kvindernes U-landsudvalg 1998
Hæfte: 64 sider, illustreret
Tekst og Illustrationer: Bente Schwartz
Layout: Kroghs Forlag A/S
Pris: 50 kr. + porto, rabat 30% ved køb af mindst 10 eksemplarer, forhandlerrabat 30%
KVINDEVILJER - om græsrødder, netværk og FN-konferencer
Bogen giver et indblik i det arbejde, der udføres af græsrødder, netværk og FN-konferencer i det daglige og på de tilbagevendende globale møder. Der fortælles om personlige oplevelser og leveres mere teoretiske analyser af konferenceresultaterne. Der fremlægges eksempler på, hvordan kvinder over hele verden prøver at løse deres problemer i hverdagen, og tanker om, hvordan vi kommer videre i arbejdet. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 16, Kvindernes U-landsudvalg 1996
Hæfte: 80 sider, illustreret
Redaktion:
Oversættelser: Liss Hansen
Fotos: Morten Bjørn Jensen, Kirstine Theilgaard, Lene Blegavd, Liss Hansen
Layout: Eva Gøtterup
Pris: 50 kr. + porto
I TRADITIONENS SKYGGE - om kvinder og demokrati i Indien og Bangladesh
Forfatteren Sara Mathai Stinus og ulandskonsulenten Lis Rasmussen Kazal beretter om henholdsvis Indien og Bangladesh. De fortæller om rettigheder, der kun findes på papiret: til at vælge sin egen ægtefelle, til at arve, til skilsmisse, til at gifte sig igen. Og til selve livet, når nyfødte piger aflives, og hustruer med for ringe "nytteværdi" myrdes.
Hverken i Indien eller i Bangladesh er det befolkningernes religioner, der er skyld i de kvindefornedrende holdninger. Sociale vaner har forklædt sig som religiøse traditioner gennem omskrivninger, udlægninger og bearbejdelse af de hellige tekster, foretaget af magtsøgende, snarere end fromme mænd. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 14, Kvindernes U-landsudvalg 1994
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Sara Mathai Stinus, Lis Rasmussen Kazal og Jette Lyhne
Fotos: Klaus Holsting
Layout: Joe Anderson
Pris: 40 kr. + porto
ALT DET VRØVL OM KULTUR - om kvinder og demokrati i Afrika
Afrikanske kvinder undertrykkes af både traditionelle og kulturelle normer og de patriarkalske og victorianske normer, som kolonitiden førte med sig. Derfor mødes de ofte med påstanden om, at "moderne" idéer om kvindefrigørelse strider imod afrikansk kultur. Det lukker munden på mange. Men ikke på alle. Alt det vrøvl om kultur rummer en række indlæg fra afrikanske kvinder, der ikke lader sig kue. De har været med til så forskellige opgaver som at lægge strategi for at få flere kvinder valgt i Kenya; udarbejde kvinderelevante forslag til Ugandas nye forfatning; analysere hvor kvinderne blev af ved valget i Zambia; bevidstgøre kvinder om deres juridiske rettigheder i Ghana, og organisere netværksarbejde tværs over Afrika med base i Zimbabwe. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 13, Kvindernes U-landsudvalg 1993
Hæfte: 56 sider, illustreret
Redaktion: Kirsten Lund larsen
Billedredaktion og tilrettelæggelse: Ellen Farr
Fotos: MS Billedarkiv m.fl.
Pris: 40 kr. + porto
NØGLEN TIL FRIHED - Om kvinder og demokrati i Latinamerika
Latinamerikanske kvinder har mange værdifulde erfaringer med demokratisk organisering, fra folkelige bevægelser, feministiske grupper, fra fagligt arbejde og modstandskamp. Den brede latinamerikanske kvindebevægelse har medvirket til at uddybe demokratiopfattelsen. Kvinder taler om demokrati i hjemmet, og om retten til sundhed, til jord og til at kunne forsørge sine børn. Kvinders kamp for demokrati handler derfor ikke blot om at blive integreret i de formelle politiske strukturer, men også om at kvinders organiseringsformer anerkendes og om at give politik et nyt indhold. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 12, Kvindernes U-landsudvalg 1992
Hæfte: 63 sider, illustreret
Redaktion: Liss Hansen, Jette Meng og Birthe Nielsen
Fotos: Christina Hee Pedersen mfl.
Pris: 40 kr. + porto
KVINDER FINDER SAMMEN - Fællesskaber og Netværker
Denne bog beskæftiger sig hovedsagelig med u-landskvindernes organisering, som dels kan bestå af lokale fællesskaber og dels af løsere og mere spredte netværk. Bogen rummer en lang række eksempler på disse organiseringer, som ofte er en direkte hjælp til at overleve og klare en hård tilværelse bedre, men som også kan rumme videre perspektiver frem mod større samfundsændringer.

Emneserien U-landskvinden Nr. 4, Kvindernes U-landsudvalg 1986
Hæfte: 64 sider, illustreret
Redaktion: Hanne Nexø Jensen og Kirsten Lund Larsen
Omslag: Grethe Silding
Vignetter: Anne S. Walker
Forsidefoto: Thorkild Johns. Nielsen
Pris: 25 kr. + porto
STÆRKE KVINDER
Denne bog bygger på interviews og oplevelser fra den alternative kvindekonference i Nairobi i juli 1985. U-landskvinder fortæller om deres kamp for sociale og politiske forbedringer, og om hvad kvindetiåret har betydet for deres personlige udvikling og for kvindeorganiseringen i deres land. Bogen indeholder en generel vurdering af, hvad der er sket i kvindetiåret på regerings- og græsrodsniveau, og repræsentanter for danske kvindeorganisationer diskuterer, hvordan kvindetiåret har påvirket danske kvinder og kvindeorganisationer. Endelig indeholder Stærke Kvinder en kort beskrivelse af selve Nairobi-konferencens forløb og aktiviteter.

Emneserien U-landskvinden nr. 3, Kvindernes U-landsudvalg og Mellemfolkeligt Samvirke, 1986
Hæfte: 112 sider, illustreret
Redaktion: Jette Meng, Ellen Buch-Hansen
Lay-out: Bjørn Førde
Omslag lay-out: Kirsten Skafte
Fotos: Kirsten Theilgaard m.fl.
Pris: 30 kr. + porto
MARIA I EXIL
Bogen indeholder en række samtaler med nogle af de kvinder som kom til Danmark i 1970'erne som flygtninge fra Latinamerika. De fortæller hvordan de blev tvunget til at forlade deres hjemland og hvorledes de klarer deres ny liv her.

Kvindernes U-landsudvalg 1982
Hæfte: 80 sider, illustreret
Redaktion og tilrettelæggelse: Kirsten Jørgensen
Billedreaktion: Mita Atencia mfl.
Omslag: Grethe Silding
Foto: Peter Ellestad
Pris: 25 kr. + porto

Økonomiske rettigheder


FRA MAOSKO TIL LAKSKO
I bogen fortæller kinesiske kvinder, hvordan reformernes mange nye muligheder for privat virksomhed og individuelt initiativ har påvirket deres liv. Og om de negative følger af overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi, der også har ført til ulighed, vold og socialt stress. Se Indholdsfortegnelse.

Kvindernes U-landsudvalg 1995
Hæfte: 64 sider, illustreret
Forfattere: Cecilia Milwerz og Qi Wang
Fotografier: Kirstine Theilgaard
Omslag, layout og grafik: Ulla Hauer i samarbejde m. Grafisk Himmel
Pris: 50 kr. + porto
FANDEN BETALER IKKE - om kvinder og gæld i u-landene
Et hæfte på 16 sider, der kortfattet introducerer til emnet kvinder og gæld i ulandene. Hovedpunkterne i hæftet er: Hvorfor gældskrise, gældens medicin og medicinmænd, medicinens (bi)virkninger med fokus på kvinder. Hæftet er en del af en materialepakke til undervisning i geografi og samfundsfag i Gymnasiet og HF. Pakken består af et materialehæfte, en bog fra emneserien U-landskvinden og et nummer af Kvindestemmer. De tre materialer er gratis og kan suppleres med videofilm. Beskrivelse af materialepakken.

Kvindernes U-landsudvalg 1995
Redaktion: Hanne Nexø Jensen
Tegninger og omslag: Sybille Bojilin, Qmedia
Pris: Gratis
EN VEJ UD AF FATTIGDOM
Hæftet formidler erfaringer fra indkomstskabende projekter gennem interviews med projektledere og deltagere fra Peru, Vietnam og Filippinerne, samt fra et regionalt latinamerikansk projekt. I baggrundsartikler diskuteres den globale økonomi udfra en kvindesynsvinkel og der sættes spørgsmålstegn ved den aktuelle tendens til at søge lette, markedsorienterede løsninger på fattigdomsproblemet. Der gives konkrete bud på, hvad der vil sige at arbejde udfra en kønsvinkel i indkomstskabende projekter, på typiske problemer i projekterne og på strategier til fattigdomsbekæmpelse.

Kvindernes U-landsudvalg 1994
Hæfte: 32 sider, illustreret
Redaktør: Karen Wolf
Foto: Christina Hee Pedersen mfl.
Pris: 40 kr. + porto


KVINDEBILLEDER FRA FILIPPINERNE
Bog og Video, hvor tre filippinske kvinder fortæller hvordan de oplevere deres liv, hvad de ønsker for sig selv og for deres børn. Lisa er en ung fabriksarbejder, der efter moderens død må forsørge sin familie. Neneng står midt i livet og fortæller om det sammenhold og den opfindsomhed, der skal til for at klare sig i slummen. Soling, der føler sig gammel, kæmper med udholdenhed og styrke for at hendes børn og børnebørn skal få et bedre liv i landsbyen.

Kvindernes U-landsudvalg og Mellemfolkeligt Samvirke, 1991
Bog: 72 sider, illustreret
Tekst og Fotos: Nina Ellinger
Pris: 98 kr. + porto
Video: 32 min VHS PAL
Instruktion og Klip: Birgitte Jallov
Produktionsledelse og research: Nina Ellinger
Udlejning: 100 kr
GÆLD ET KVINDEPROBLEM? - Om kvinder, gældskrise og livsværdier
Hvordan er gælden opstået, og er der veje ud af den? I dette hæfte forklares gældskrisen og dens vigtigste årsager og begreber på en let tilgængelig måde. Den økonomiske verden er på mange måder en absurd verden - set med kvindeøjne. Hæftet viser, at nok er kvinder hårdest ramt af gældskrisen, men også de mest aktive, når det drejer sig om at finde udveje til at overleve og ændre livsvilkårene. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 9, Kvindernes U-landsudvalg 1991
Hæfte: 60 sider, illustreret
Redaktion: Ruth Olsen med idéer og bidrag fra Maria Costa og Karen Wolf
Fotos: KULUs og MSs billedarkiv
Omslag: Ruth Olsen
Pris: 25 kr. + porto
STOF TIL EFTERTANKE - et møde med filippinske syersker
En beskrivelse af Filippinske kvinders liv som tekstilarbejdersker og deres indsats i fagforeninger, samt deres liv ved siden af arbejdet. Indholdsfortegnelse. Egnet til undervisningsbrug i HF og Gymnasiet. Indholdsfortegnelse.

Emneserien U-landskvinden 8, kvindernes U-landsudvalg 1988
Hæfte: 80 sider, illustreret
Forfatter: Nina Ellinger
Redaktion: Karen Wolf
Illustrationer og layout: Dodi Romanati
Fotos: Nina Ellinger og Connie Sørensen
Pris: 25 kr. + porto
KVINDEKÅR I SLUMMEN - indtryk fra Latinamerikas storbyer
Med udgangspunkt i Latinamerikas storbyer skildrer bogen en række kvinders personlige levevilkår og boligforhold. Desuden bringer den eksempler på kvinders aktive deltagelse i slumbevægelser og på deres individuelle initiativer for at forbedre vilkårene. Metalarbejderen og organisatoren Efigenia de Oliviera runder af med sine erfaringer med organisering af kvinder i Brasiliens slum.

Emneserien U-landskvinden 8, Kvindernes U-landsudvalg 1987
Redaktion: Kirsten Lund Larsen og Gertrud Tinning
Omslag: Marianne Skovsted
Fotos: Gertrud Tinning mfl.
Pris: 25 kr. + porto
 
Kvindernes U-landsudvalg  •  Thoravej 13, 2. tv. •  2400 København NV  •  Tel.: +45 33 15 78 70  •  Fax: +45 33 32 53 30  •  kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr. 2191  •  Kontonr.: 8968 139 453  •  Giro: +01 +9 00 55 01  • Mobile pay: 90 69 61
  Cvr-nr.: 83 76 75 10  •  Foto: Ole Gabrielsen   Udformning: Line Herdel   Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!